Filozofia inwestycji

EPEF FIZ AN stosuje przejrzysty model inwestowania kapitału. Fundusz inwestuje w niepubliczne obligacje spółek celowych, które zajmują się wyłącznie udzielaniem krótkoterminowych pożyczek korporacyjnych pod zastaw nieruchomości. Formą prawną zabezpieczenia wierzytelności spółek celowych jest przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Dla kogo?

Fundusz przeznaczony dla instytucji oraz osób fizycznych ceniących bezpieczeństwo oraz wysokie stopy zwrotu, akceptujących co najmniej roczny lock-up inwestycji.

Dlaczego warto

Cechuje nas rygorystyczna selekcja projektów, poszukiwanie wyjątkowych okazji inwestycyjnych oraz konserwatywne podejście do ekspozycji na ryzyko oraz płynności

Bezpieczeństwo inwestycji

Portfel inwestycyjny ulokowany w krótkoterminowe obligacje korporacyjne o stałym kuponie

Polityka inwestycyjna

Konserwatywna polityka inwestycyjna skierowana na inwestycje w spółki prowadzące działalność finansową

Profesjonalne zarządzanie

Transparentny proces inwestycyjny ukierunkowany na powtarzalność i stałość wyników

Monitoring
ryzyka

Niezależny monitoring ryzyka obejmujący wszystkie istotne aspekty portfela

Nasi partnerzy