Enhanced Property And Equity Fund S.A. została powołana przez zespół ludzi z wieloletnim szerokim doświadczeniem w biznesie, finansach, bankowości i prawie. Podczas ostatniego roku działalności EPEF S.A. założył kilkanaście spółek celowych, które prowadzą działalność polegającą na udzielaniu krótkoterminowych pożyczek korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach, handlu nieruchomościami oraz wierzytelnościami zabezpieczonymi na nieruchomościach.

Zarząd Enhanced Property And Equity Fund S.A.:

Grażyna Ziółkowska

Członek Zarządu Enhanced Property and Equity Fund S.A.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej na kierunku Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna. Ukończyła Uniwersytet Warszawski- Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku Polityka Społeczna.
Karierę zawodową rozpoczęła w 1989 roku w Instytucie Badań Edukacyjnych. W latach 1993-1994 pracowała w wydawnictwie Wilga. Od 1994 do 2014 roku związana z Agencją powołaną przez Ministerstwo Zdrowia. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej. Udzielała wsparcia merytorycznego samorządom w kreowaniu i promowaniu polityki społecznej. Była odpowiedzialna za organizację wielu konferencji ogólnopolskich organizowanych pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Od kwietnia do października 2014 roku zatrudniona w Private Wealth Consulting, firmie specjalizującej się w doradztwie finansowym i biznesowym.